Descripció   Imatge  Preu 
Centre de roses blanques amb bol de ceràmica i perfum més crema  55 € mes perfum i crema 
Centre de roses blanques amb bol de ceràmica i crema  55 € mes crema