Descripció   Imatge  Preu 
Ambients de Pasqua    
Petites composicións   
Ous ceràmica amb plantes bulboses  14 €