Descripció   Imatge  Preu 
Copes amb peixos i flors   Segons model 
Diferents models de gerros amb vidre