Descripció   Imatge  Preu 
Gerro amb muntatge a base de cercles de fusta , per anar a terra   148 
Composició naturalista per anar a terra  128 € 
Composició naturalista  118 €