Descripció   Imatge  Preu 
Diferents models de testos i centres amb fusta lacada   Peu de fusta masis 98 € Base a conjunt 48 €  
Gerro de fusta vermell  98 € 
Fusta i ràfia fosca   110 € 
Gerro apaisat de rafia clara . Darrera , base alta de talls de tronc de fusta   98 € gerro . 190 € base  
Tronc escultura amb peana  Segons mides