Descripció   Imatge  Preu 
Bases metall de 40 i 50 cm alt més bol de 60 cm diàmetre   segons model  
Anfores de l' Índia   89 i 98 € respectivament 
Base de fusta color plata  180 € 
Canelobres vidre tintat plata   48 €